UPOZORNĚNÍ DAVATELE -/SYSTÉM STÍŽNOSTÍ

Kultura dodržování předpisů ve společnosti Wieland Electric.

WIELAND PŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST

Jako globální hráč se hlásíme k naší ekologické, sociální a společenské odpovědnosti v dnešní době. Kromě toho platí pro firmu Wieland celá řada zákonů. Každý je povinen dodržovat zákony, pravidla a předpisy, které se vztahují na něj osobně a na jeho postavení. Dodržování těchto zákonů a předpisů je v souladu s našimi hodnotami.

Na podporu tohoto cíle podporuje firma Wieland kulturu, v níž mohou zaměstnanci (m/ž/r) nebo ti, kteří s námi spolupracují, svobodně vyjádřit své obavy ohledně nedodržování těchto zákonů a předpisů nebo neetických praktik či chování, které není v souladu s našimi etickými standardy.

Tímto systémem nahlašování / pro stížnosti bychom svým zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti rádi poskytli možnost oznámit porušení předpisů přímo Wieland Division. Postup stížností umožňuje zejména poukázat na lidskoprávní a ekologická rizika a porušování lidských práv či ekologických povinností, které vznikly hospodářskou činností naší společnosti ve vlastní obchodní oblasti nebo u přímého dodavatele.

Chceme vás jako oznamovatele/stěžovatele účinně chránit a nabízíme vám komunikační platformu pro podávání anonymních hlášení zabezpečenou nejnovějšími technologiemi. Současně můžete díky zřízení chráněné poštovní schránky na konci svého hlášení obdržet zpětné hlášení o stavu zpracování a odpovědět na dotazy týkající se vašeho hlášení. Obsah hlášení zpracovává výhradně Wieland Division.

Spoléháme na vaši pomoc při prevenci a potírání porušování zákonů. Díky vašim hlášením lze včas odhalit trestnou činnost, určit pachatele, zabránit vzniku dalších škod a zabezpečit vaše pracovní místo.

Další podrobnosti o průběhu procesu hlášení najdete v sekci Často kladené dotazy.

O systému oznamovatelů a stížností

Do systému pro oznamovatele/podávání stížností se dostanete pomocí QR kódu a zeleného tlačítka. To probíhá zcela anonymně. Vaše kliknutí a přístup na tuto stránku nelze žádným způsobem vysledovat.

O systému oznamovatelů a stížností

Česko – česky/čeština
Společnosti
ZpětSpolečnostio násKariéra