IMPRINT

Wieland Electric s.r.o.

Poštovní adresa
Wieland Electric s.r.o. 
Nádražní ulice č. p. 1557, 356 01 Sokolov Wieland Electric s.r.o. je společnost s ručením omezeným podle.

Statutární orgány:
Karsten Bablich - jednatel

VYJÁDŘENÍ 

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy. Jako poskytovatel služeb však nejsme povinni monitorovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se dozvíme o příslušných porušeních, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy 
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení zákona rozumné. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.


Autorská práva
Obsah a díla na těchto stránkách, které jsme vytvořili my nebo naším jménem, pravidelně podléhají autorským právům. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Pokud není dohodnuto jinak, je stahování a kopírování těchto stránek povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.
 

Česko – česky/čeština
Společnosti
ZpětSpolečnostio násKariéra